Quyết định về việc tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện Tiên Lữ để phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 19 - 08 - 2020
100%

Tin mới nhất

Công văn về việc thực hiện Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài...(08/09/2020 8:16 SA)

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn(31/08/2020 9:27 SA)

Công văn về việc khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp...(27/08/2020 8:55 SA)

Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 v/v kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách...(21/08/2020 2:45 CH)

Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 v/v kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách...(21/08/2020 9:07 SA)

Quyết định v/v tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện...(19/08/2020 3:43 CH)

v/v tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại Cơ sở cách ly tập trung số 1 huyện Tiên Lữ để...(19/08/2020 9:27 SA)

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào huyện(17/08/2020 10:07 SA)

°
333 người đang online