Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 09 - 04 - 2020
100%

Tin mới nhất

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện...(02/07/2020 3:36 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(19/06/2020 9:05 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(11/06/2020 2:16 CH)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm...(17/04/2020 10:18 SA)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ(09/04/2020 3:27 CH)

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn...(30/03/2020 8:19 SA)

Quyết định về việc Ban hành phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo cấp độ trên địa...(18/03/2020 9:55 SA)

Kế hoạch về việc thực hiện Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người...(11/02/2020 4:28 CH)

°
1554 người đang online