Kế hoạch về việc thực hiện Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày 11 - 02 - 2020
100%

Tin mới nhất

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện...(02/07/2020 3:36 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(19/06/2020 9:05 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(11/06/2020 2:16 CH)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm...(17/04/2020 10:18 SA)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ(09/04/2020 3:27 CH)

Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các...(09/04/2020 3:19 CH)

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn...(30/03/2020 8:19 SA)

Quyết định về việc Ban hành phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo cấp độ trên địa...(18/03/2020 9:55 SA)

°
1773 người đang online