Kế hoạch về việc thực hiện Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày 11 - 02 - 2020
100%

Tin mới nhất

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn...(30/03/2020 8:19 SA)

Quyết định về việc Ban hành phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo cấp độ trên địa...(18/03/2020 9:55 SA)

Kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020(10/02/2020 10:09 SA)

Kế hoạch về việc cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lữ năm 2020(10/02/2020 10:07 SA)

Kế hoạch về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn...(06/02/2020 9:29 SA)

Công điện về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV(06/02/2020 8:12 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch...(04/02/2020 3:16 CH)

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do...(04/02/2020 3:11 CH)

°
796 người đang online