NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIÊN LỮ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40 CỦA BAN BÍ THƯ, NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Đăng ngày 29 - 08 - 2019

 

         Cách đây 3 năm, được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lôi tín chấp, chị Nguyễn Thị Liễu – hội viên Chi hội phụ nữ thôn Thụy Lôi được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lữ. Cùng với một số nguồn vốn khác huy động được, gia đình chị Liễu đã đầu tư chăm sóc 1,2 mẫu vườn, chủ yếu là nhãn và trồng rau xanh cùng hơn 3 sào ao nuôi cá thịt. Mỗi năm, gia đình chị thu lãi từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Nói về nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, chị Nguyễn Thị Liễu phấn khởi khẳng định: Đây là nguồn vốn có ý nghĩa lớn đối với nhiều gia đình; giúp các hộ như gia đình chị có điều kiện đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

         Gia đình chị Nguyễn Thị Liễu chỉ là một ví dụ trong hàng nghìn hộ trên địa bàn huyện đã được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Nhờ sự nỗ lực vượt khó của mỗi gia đình và nguồn vốn chính sách ưu đãi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong các gia đình được vay vốn ngày càng cải thiện. Hàng nghìn hộ đã thoát nghèo mà một trong những nguyên nhân quyết định là do nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

        Trong nhiều năm qua, nhất là sau gần 5 năm kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã từng bước đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014; Quyết định số 401 ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 40; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch của UBND tỉnh; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên; tập trung huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên được kiện toàn, củng cố, đúng thành phần; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức nhận ủy thác thực hiện đúng quy định. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với Ban xóa đói giảm nghèo các xã, thị trấn, các đơn vị nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn; phân bổ kịp thời chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng, chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn … Hiện nay, tại tất cả các xã, thị trấn trong huyện có điểm giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Tại các điểm giao dịch đều có biển hiệu, biển chỉ dẫn, bảng thông báo chính  sách tín dụng ưu đãi, nội quy giao dịch, hòm thư góp ý, thông tin hoạt động tín dụng chính sách, số điện thoại đường dây nóng và các văn bản, chính sách mới  .v.v… được treo, dán ở những nơi dễ nhìn tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Một buổi làm việc của Tổ giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tại xã

           Có mặt tại điểm giao dịch xã Thụy Lôi, chúng tôi được thấy một buổi làm việc nghiêm túc, khoa học của cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện và thái độ vui vẻ, trật tự của người dân đến giao dịch với tư cách là khách hàng của Ngân hàng chính sách xã hội. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Tổ trưởng Tổ giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: Ngày 22 hằng tháng là ngày Ngân hàng chính sách xã hội huyện giao dịch tại xã Thụy Lôi. Đây là xã hiện có số dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội cao nhất huyện với 25 tỷ 654 triệu đồng. Toàn xã hiện có 21 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 631 hộ vay. Chị Trần Thị Nga ở thôn Thụy Lôi chia sẻ: gia đình chị hiện vay 62 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội; trong đó có 50 triệu đồng vay từ nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo, 12 triệu đồng từ nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhận xét về các cán bộ ngân hàng tại điểm giao dịch, chị Nga vui vẻ nói: các cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội đều thân thiện trong giao tiếp; nhiệt tình, chuyên nghiệp, chính xác, nhanh gọn trong giao dịch, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Trong các buổi giao dịch tại cơ sở, Tổ giao dịch còn tổ chức giao ban với đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Tổ giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện giao ban với đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xã Thụy Lôi

        Do không ngừng đổi mới và đẩy mạnh hoạt động, Ngân hàng chính sách xã hội huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện có 264 tỷ 442 triệu đồng (tăng 23 tỷ 241 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2018). Trong đó nguồn vốn Trung ương chiếm 98%, còn lại là nguồn vốn địa phương. Toàn huyện hiện có 301 tổ tiết kiệm và vay vốn với 6 nghìn 535 hộ vay; tổng dự nợ đạt 264 tỷ 158 triệu đồng (tăng 9,5% so với cuối năm 2018). Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã huy động các nguồn vốn được gần 39 tỷ đồng; trong đó có gần 30 tỷ đồng từ tiết kiệm dân cư và của các tổ chức kinh tế, gần 9 tỷ đồng tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội hiện đang thực hiện 9 chương trình tín dụng là: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ gia đình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay hộ nghèo khó khăn về nhà ở, cho vay nhà ở xã hội. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn được Ngân hàng chính sách xã hội huyện coi trọng. Các sai sót được chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi kiểm tra phát hiện. Đến thời điểm này, Ngân hàng chính sách xã hội huyện không có nợ quá hạn.

Chị Nguyễn Thị Liễu - Hội viên phụ nữ thôn Thụy Lôi (xã Thụy Lôi) thu hoạch nhãn

        Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Phạm Trung Kiên – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành trong công tác tín dụng ưu đãi; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để thực hiện tốt việc cho vay và quản lý vốn vay; tăng cường công tác kiểm tra; rà soát, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách. Trước mắt, tập trung nguồn lực cao nhất cho vay hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, học nghề, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt trong trong năm học mới 2019 – 2020.

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
2465 người đang online