SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

Đăng ngày 21 - 08 - 2019

Ngày 20/8 UBND huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

 

Các đại biểu dự hội nghị       

          Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; cán bộ một số cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

        Báo cáo do Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong 10 năm (2009 – 2019) xây dựng nền quốc phòng toàn dân, huyện ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” được xây dựng vững chắc; tiềm lực chính trị, tinh thần được phát huy hiệu quả. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề nâng cao tiềm lực kinh tế của khu vực phòng thủ. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân có bước chuyển biến vững chắc, Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân chất lượng ngày càng cao.

        Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa 11) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; xây dựng ý thức cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia cho các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo quốc phòng – an ninh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; xây dựng “thế trận lòng dân”; củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh; lực lượng dân quân tự vệ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao.

Đại tá Nguyễn Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chúc mừng thành tích nhân dân, cán bộ, lực lượng lượng vũ trang trong huyện đã đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu: trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong khu vực, các cấp, các ngành và nhân dân thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng là trách nhiệm của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, huyện và cơ sở tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang có số lượng, cơ cấu hợp lý; xây dựng lực lượng thường trực chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

        Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết thúc hội nghị

        Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cơ quan quân sự các cấp nâng cao năng lực tham mưu, dự báo tình hình; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ …

 

 

Tin mới nhất

Họp thành viên uỷ ban nhân dân huyện.(15/09/2022 8:33 SA)

Đồng chí chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp tết trung thu(07/09/2022 1:47 CH)

35 hô được vay vốn từ chương chình cho vay nhà ở xã hội(23/08/2022 1:57 CH)

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG(22/07/2022 9:48 SA)

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện...(22/03/2022 2:27 CH)

Đoàn lãnh đạo huyện tham gia dâng hương nhân kỷ niệm 138 năm Khởi nghĩa Yên Thế 16/3 (1884 - 2022)(16/03/2022 3:17 CH)

Hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân huyện (10/03/2022 4:50 CH)

Phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19(27/01/2022 2:24 CH)

Tin liên quan

°
789 người đang online