Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ kỳ 2014-2018

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Tin mới nhất

Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(16/01/2020 9:09 SA)

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ...(14/01/2020 8:59 SA)

Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020(14/01/2020 8:56 SA)

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương(14/01/2020 8:51 SA)

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương(14/01/2020 8:49 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020(14/01/2020 8:46 SA)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 12 tháng năm 2019(14/01/2020 8:43 SA)

Kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc...(30/10/2019 9:15 SA)

°
318 người đang online