Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ kỳ 2014-2018

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Tin mới nhất

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ Đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm...(31/07/2020 4:16 CH)

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do...(31/07/2020 4:11 CH)

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019(21/07/2020 3:33 CH)

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư công năm 2020; phân bổ nguồn kết dư...(21/07/2020 3:31 CH)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm...(21/07/2020 3:26 CH)

Nghị quyết về việc thông qua nội dung báo cáo về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai...(15/07/2020 10:04 SA)

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ(09/07/2020 2:52 CH)

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công(09/07/2020 2:49 CH)

°
257 người đang online