Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ kỳ 2014-2018

Đăng ngày 08 - 05 - 2019
100%

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm...(06/05/2019 3:47 CH)

Ngày 31/12/2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình...(17/04/2019 9:52 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018(19/01/2018 7:58 SA)

Quyết định thu hồi đất do vi phạm luật về đất đai(05/01/2018 7:55 SA)

V/v lấy ý kiến tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí...(06/11/2017 3:11 CH)

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các chủ trang trại tiếp cận, thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ...(27/10/2017 3:52 CH)

V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp và làng...(25/10/2017 3:59 CH)

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh...(23/10/2017 3:24 CH)

°
2277 người đang online