Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã Minh Phượng, Thụy Lôi, Đức Thắng, An Viên

Đăng ngày 29 - 03 - 2019
100%

             Ngày 29/3, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Lê Trung Cần – Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 4 xã Minh Phượng, Thụy Lôi, Đức Thắng, An Viên. Cùng dự kiểm tra, thẩm định có đồng chí Đinh Văn Thôn- Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành chức năng của huyện.

          Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của huyện, 4 xã Minh Phượng, Thụy Lôi, Đức Thắng, An Viên đã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn của 4 xã có nhiều khởi sắc tiến bộ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, 100% đường giao thông trục chính ở các thôn, xã và đường nội đồng được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi, kênh mương được xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt… 

          Tại các xã đến thẩm định, đoàn thẩm định đã tiến hành đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các văn bản, thông tin liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thẩm định thực địa kết quả 19 tiêu chí nông thôn mới tại mỗi xã. Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao việc triển khai, xây dựng nông thôn mới ở 4 xã đảm bảo dân chủ, công khai, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó, xã Minh Phượng, Thụy Lôi, Đức Thắng cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, xã An Viên cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí môi trường chưa đạt).

          Đoàn kiểm tra, thẩm định của tỉnh cũng đề nghị 04 xã cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cụ thể hóa một số nội dung trong các báo cáo thực hiện xây dựng nông thôn mới; kết quả cụ thể của các xã, bám sát từng tiêu chí. Từ đó, cùng với kết quả thẩm tra, lấy ý kiến nhân dân các địa phương đã được UBND huyện triển khai trước đó. Kết quả thẩm định được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Một số hình ảnh:

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ DẠY...(13/09/2019 9:18 SA)

  ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐẶNG NGỌC QUỲNH DỰ LỄ KHAI GIẢNG TRƯỞNG TRUNG HỌC CƠ...(05/09/2019 2:38 CH)

  CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG(21/08/2019 10:44 CH)

  KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA 89(21/08/2019 4:52 CH)

  SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019(21/08/2019 4:08 CH)

  ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 3/2/2019(26/07/2019 11:32 SA)

  ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC QUỲNH – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH...(23/07/2019 2:28 CH)

  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN; THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN...(10/07/2019 3:05 CH)

  °
  2343 người đang online