KÝ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VỚI CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI KHOA GIÁO, TUYÊN TRUYỀN NĂM 2019

Đăng ngày 16 - 04 - 2019

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành thuộc khối khoa giáo, tuyên truyền năm 2019. Đồng chí Vũ Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành thuộc khối khoa giáo, tuyên truyền của huyện.

 

Đại diện lãnh đạo cơ quan trong khối khoa giáo, tuyên truyền ký kết chương trình phối hợp

           Năm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo, tuyên truyền tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo; tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác khoa giáo trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kết quả hoạt động của các phòng, ban, ngành trong khối để tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác khoa giáo tăng cường hướng về cơ sở; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khoa giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa giáo ở cơ sở.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng chương trình phối hợp công tác với 12 cơ quan, đơn vị trong khối, xác định rõ những nội dung phối hợp chủ yếu, cụ thể trong năm 2019.

Đồng chí Vũ Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành thuộc khối khoa giáo, tuyên truyền. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp năm 2019.

 

Tin mới nhất

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG(21/08/2019 10:44 CH)

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA 89(21/08/2019 4:52 CH)

SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019(21/08/2019 4:08 CH)

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 3/2/2019(26/07/2019 11:32 SA)

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC QUỲNH – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH...(23/07/2019 2:28 CH)

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN; THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN...(10/07/2019 3:05 CH)

TẬP HUẤN KỸ THUẬT CẮM CỪ (08/07/2019 3:12 CH)

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 ỦY BAN MTTQ HUYỆN KHÓA XXIV(01/07/2019 3:12 CH)

Tin liên quan

°
2156 người đang online