RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Đăng ngày 01 - 04 - 2019

Sáng 1/4 tất cả 15 xã, thị trấn của huyện Tiên Lữ đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

         Dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở Thị trấn Vương có đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện và một số thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện dự Lễ ra quân Tổng điều tra của Thị trấn Vương

        Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay, toàn huyện có 180 địa bàn hộ dân cư và 21 địa bàn đặc thù với 15 tổ trưởng, 95 điều tra viên (trong đó có 55 điều tra viên địa bàn mẫu, 40 điều tra viên địa bàn toàn bộ), 10 giám sát viên. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức tập huấn công tác tổng điều tra cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Văn phòng Ban chỉ đạo huyện; người lập bảng kê, tổ trưởng, điều tra viên … đúng thời gian quy định.

Đồng chí Trần Tuấn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện phát biểu tại Lễ ra quân Tổng điều tra của Thị trấn Vương

         Trong thời gian qua, huyện và cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nội dung, thời gian tiến hành điều tra … bằng nhiều hình thức. Ban chỉ đạo huyện đã chuyển về cơ sở hơn 200 băng zôn, áp phích, lô gô, khẩu hiệu …. phục vụ cho công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thời điểm tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

 

Tin mới nhất

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ DẠY...(13/09/2019 9:18 SA)

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐẶNG NGỌC QUỲNH DỰ LỄ KHAI GIẢNG TRƯỞNG TRUNG HỌC CƠ...(05/09/2019 2:38 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG(21/08/2019 10:44 CH)

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA 89(21/08/2019 4:52 CH)

SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019(21/08/2019 4:08 CH)

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 3/2/2019(26/07/2019 11:32 SA)

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC QUỲNH – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH...(23/07/2019 2:28 CH)

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN; THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN...(10/07/2019 3:05 CH)

Tin liên quan

°
2320 người đang online