RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Đăng ngày 01 - 04 - 2019

Sáng 1/4 tất cả 15 xã, thị trấn của huyện Tiên Lữ đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

         Dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở Thị trấn Vương có đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện và một số thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện dự Lễ ra quân Tổng điều tra của Thị trấn Vương

        Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay, toàn huyện có 180 địa bàn hộ dân cư và 21 địa bàn đặc thù với 15 tổ trưởng, 95 điều tra viên (trong đó có 55 điều tra viên địa bàn mẫu, 40 điều tra viên địa bàn toàn bộ), 10 giám sát viên. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức tập huấn công tác tổng điều tra cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Văn phòng Ban chỉ đạo huyện; người lập bảng kê, tổ trưởng, điều tra viên … đúng thời gian quy định.

Đồng chí Trần Tuấn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện phát biểu tại Lễ ra quân Tổng điều tra của Thị trấn Vương

         Trong thời gian qua, huyện và cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nội dung, thời gian tiến hành điều tra … bằng nhiều hình thức. Ban chỉ đạo huyện đã chuyển về cơ sở hơn 200 băng zôn, áp phích, lô gô, khẩu hiệu …. phục vụ cho công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thời điểm tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

 

Tin mới nhất

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CCB GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 – 2019(25/06/2019 2:22 CH)

TÔN VINH GIA ĐÌNH TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG HẠNH PHÚC VÀ TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI VÀNG, CƯỚI BẠC CHO CÁC GIA ĐÌNH...(18/06/2019 4:41 CH)

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ CƯƠNG CHÍNH VÀ XÃ LỆ XÁ(10/06/2019 3:48 CH)

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT,...(05/06/2019 8:24 SA)

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN...(05/06/2019 7:59 SA)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI NĂM 2019(04/06/2019 7:37 SA)

RA MẮT HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH DUY NHẤT(03/06/2019 2:46 CH)

HỖ TRỢ TIÊU THỤ THỊT LỢN AN TOÀN (ĐỢT 2)(03/06/2019 9:47 SA)

Tin liên quan

°
2286 người đang online