Kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 30 - 10 - 2019
100%

Tin mới nhất

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ Đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm...(31/07/2020 4:16 CH)

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do...(31/07/2020 4:11 CH)

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019(21/07/2020 3:33 CH)

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư công năm 2020; phân bổ nguồn kết dư...(21/07/2020 3:31 CH)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm...(21/07/2020 3:26 CH)

Nghị quyết về việc thông qua nội dung báo cáo về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai...(15/07/2020 10:04 SA)

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ(09/07/2020 2:52 CH)

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công(09/07/2020 2:49 CH)

°
391 người đang online