Quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giả quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 06 - 2018
100%

Theo thỏa thuận hợp tác số 038/TTHC/HCC/BĐHY-UBNDTL ngày 11/9/2017 giữa UBND huyện Tiên Lữ và Bưu điện tỉnh Hưng Yên. Theo đó Quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện chi tiết như sau: 1.pdf

Tin mới nhất

Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện(27/12/2019 3:22 CH)

°
1797 người đang online