TẬP HUẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ, HIỆU QUẢ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC LÀNG, KHU PHỐ; ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Đăng ngày 28 - 05 - 2018
100%

Thực hiện kế hoạch số 103 ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát huy giá trị, hiệu quả hương ước, quy ước làng, khu phố; đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, ngày 18/5 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đã tổ chức hội nghị tập huấn tổ chức thực hiện Đề án cho các Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận của 40 thôn, khu phố trong huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các chuyên viên của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã giới thiệu nội dung của Đề án “Phát huy giá trị, hiệu quả hương ước, quy ước làng, khu phố; đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án ở các địa phương trong huyện; hướng dẫn quy trình soạn thảo và một số nội dung chủ yếu của quy ước thôn, khu phố. Đề án “Phát huy giá trị, hiệu quả hương ước, quy ước làng, khu phố; đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” do UBND huyện ban hành ngày 30/12/2016; gồm 3 phần: Sự cần thiết xây dựng Đề án; thực trạng, mục tiêu, phạm vi, tiến độ, kinh phí thực hiện; nhiệm vụ, giải pháp, hiệu quả đầu tư của Đề án. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị, hiệu quả hương ước, quy ước làng, khu phố; đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng theo hướng tích cực; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương; giữ gìn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các thôn, khu phố có kinh tế phát triển; an ninh trật tự được giữ vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 

Tin mới nhất

THÔN NỘI THƯỢNG (XÃ AN VIÊN) LẤY Ý KIẾN THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO BẢN DỰ THẢO QUY ƯỚC CỦA THÔN(12/04/2019 1:04 CH)

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện: Tổ chức giải cờ tướng năm 2018(30/11/2018 4:10 CH)

Hội người cao tuổi xã An Viên tổ chức hội nghị tuyên truyền kỉ niệm 27 năm ngày Quốc tế Người cao...(04/10/2018 7:47 SA)

Giải bóng đá các câu lạc bộ huyện Tiên Lữ mở rộng lần thứ 2 năm 2018 (06/09/2018 2:48 CH)

Liên Hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Tiên Lữ lần thứ nhất năm 2018(05/09/2018 1:24 CH)

Câu lạc bộ dinh dưỡng của các bà mẹ ở Tiên Lữ(30/08/2018 7:40 SA)

Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện: Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng hạt nhân chèo cơ sở...(24/08/2018 2:50 CH)

GIẢI BƠI THANH THIẾU NIÊN HÈ 2018(23/08/2018 2:41 CH)

°
1369 người đang online