Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 15 - 05 - 2018
100%

Ngày 24/4/2018 UBND huyện Tiên Lữ ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây 42.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua...(15/02/2017 1:53 CH)

Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ...(15/02/2017 2:03 CH)

°
1360 người đang online