Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Đăng ngày 26 - 04 - 2018
100%

Ngày 20 tháng 4 năm 2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Theo quyết định, 3 xã đứng trong danh sách đầu tiên có điểm số cao nhất gồm có xã Hải Triều, Dị Chế, Minh Phượng với tổng số điểm đặt 71 điểm

kết quả chi tiết có trong danh sách kèm theo tại đây 555.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

  Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

  Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

  Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính(25/12/2017 2:49 CH)

  Gần 8 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ Bưu điện(15/12/2017 2:47 CH)

  Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nướ(04/12/2017 3:01 CH)

  °
  2530 người đang online