ĐOÀN KIỂM TRA CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI HUYỆN TIÊN LỮ

Đăng ngày 21 - 11 - 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2018, Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2018 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra tỉnh), ngày 16/11/2018 Đoàn kiểm tra tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh đã về kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tại xã Thủ Sỹ, Ngô Quyền và huyện Tiên Lữ. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Cục thống kê tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên Chi cục phát triển nông thôn, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Phòng Chăn nuôi, phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp & PTNT).

 

Tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh có đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tại huyện Tiên Lữ

Tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại trang trại của ông Đào Duy Nhất (xã Thủ Sỹ), ông Nguyễn Văn Uyển (xã Ngô Quyền) và làm việc với UBND xã Thủ Sỹ, UBND xã Ngô Quyền và UBND huyện.

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Lữ có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp; xây dựng - thương mại: 1,61%-39,6%-44,3%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định ngành nông nghiệp - trồng trọt năm 2017: 1.102 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 3,3%. Thực hiện chính sách, cơ chế chuyển đổi đất lúa, tính đến thời điểm hiện nay tổng diện tích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn toàn huyện là 203,8 ha, trong đó trồng cây ăn quả là 61,6 ha, lúa - thủy sản: 12,12 ha, rau màu các loại: 130 ha. Tổng thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt 115 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Trồng trọt, chăn nuôi đã áp dụng tiêu chuẩn VietGap; hình thành những cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng hóa, vùng chuyên canh cây ăn quả, các Hợp tác xã, trang trại .... theo tiêu chuẩn Vietgap, cung cấp ra thị trường các sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Huyện đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như áp dụng biện pháp “phòng dịch như chống dịch” nên đã không có dịch bệnh lớn bùng phát. Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng, các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều giống gia súc, gia cầm có chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Huyện đã phát triển mạnh chăn nuôi lợn và gia cầm theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp, góp phần quan trọng trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thủy sản của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, từng bước đa dạng hóa về chủng loại nuôi trồng. Hiện nay, các địa phương tích cực chăm sóc và phòng, chống dịch, bệnh nên đàn thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế khá cao. Điển hình như ở các hộ thuộc xã Hưng Đạo, Hải Triều, Thủ Sỹ, Minh Phượng, Thuỵ Lôi và khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại 2 xã Trung Dũng và Hải Triều.

Dịch vụ nông thôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hàng hoá phong phú, đa dạng, giá cả ổn định phục vụ mua sắm và tiêu dùng của người dân, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ các nhà máy, xí nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Các ngành dịch vụ nông thôn được mở rộng và phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình dịch vụ mới được hình thành.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương tích cực xử lý đất dôi dư, xen kẹp, huy động nguồn lực của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay toàn huyện đã đạt bình quân 18,14 tiêu chí/xã (tăng 0,43 tiêu chí/xã so với tháng 12/2017),  07/14 xã đã được UBND tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới, 3/14 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, 02/14 xã cơ bản đạt 17 tiêu chí, 02/14 xã cơ bản đạt 15 tiêu chí.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Đoàn kiểm tra của tỉnh thăm và kiểm tra thực tế tại vườn cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Uyển ở thôn Nội Linh (xã Ngô Quyền)     

          Kết thúc buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 của huyện; đồng thời lưu ý huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới, đó là: điều chỉnh, bổ sung quy phát triển nông nghiệp của huyện theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh; phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả, gà Đông Tảo, Đông Tảo lai; giữ ổn định đàn lợn, diện tích nhãn; khuyến khích đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tập trung ruộng đất; xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Vietgap; khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương để phát triển nuôi trồng thủy sản; mở rộng diện tích lúa chất lượng cao; khuyến khích thành lập mới Hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại...

 

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG(17/04/2019 2:49 CH)

KÝ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VỚI CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI KHOA GIÁO, TUYÊN...(16/04/2019 3:23 CH)

TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019(12/04/2019 12:44 CH)

HỘI CCB TỈNH GIAO BAN QUÝ 1 TẠI HUYỆN TIÊN LỮ(08/04/2019 3:27 CH)

HỘI THI CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CƠ SỞ GIỎI NĂM 2019(05/04/2019 10:11 SA)

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH K69 HUYỆN TIÊN LỮ(02/04/2019 9:32 SA)

RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019(01/04/2019 11:08 SA)

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã Minh Phượng, Thụy Lôi, Đức Thắng, An Viên(29/03/2019 3:10 CH)

Tin liên quan

°
1377 người đang online