Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Đăng ngày 01 - 12 - 2016
100%

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Nguyễn Thế Hưng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

nthung@hungyen.gov.vn

2

Ông Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch UBND huyện

dvthon@hungyen.gov.vn

3

Bà Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

ntbhuong@hungyen.gov.vn

 
 

Tin mới nhất

Tiểu sử bà Nguyễn Thị Bích Hường Phó Chủ tịch UBND huyện(01/12/2016 7:35 SA)

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thế Hưng Chủ tịch UBND huyện(01/12/2016 7:21 SA)

Tiểu sử tóm tắt ông Đinh Văn Thôn Phó Chủ tịch UBND huyện(01/12/2016 7:14 SA)

°
373 người đang online