Các xã Thị Trấn huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 30 - 11 - 2016
100%

STT

Xã/Thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

1

UBND thị trấn Vương

Văn Tất Thịnh

Chủ tịch UBND thị trấn Vương

2

UBND xã Ngô Quyền

Lương Quang Ngạn

Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền

3

UBND xã Dị Chế

Phạm Văn Đĩnh

Chủ tịch UBND xã Dị Chế

4

UBND xã An Viên

Phạm Sinh Mừng

Chủ tịch UBND xã An Viên

5

UBND xã Nhật Tân

Nguyễn Văn Hội

Chủ tịch UBND xã Nhật Tân

6

UBND xã Hưng Đạo

Nguyễn Văn Bộ

Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo

7

UBND xã Đức Thắng

Phạm Văn Kế

Chủ tịch UBND xã Đức Thắng

8

UBND xã Lệ Xá

Bùi An Khoa

Chủ tịch UBND xã Lệ Xá

9

UBND xã Trung Dũng

Nguyễn Hữu Tuấn

Chủ tịch UBND xã Trung Dũng

10

UBND xã Thụy Lôi

Vũ Viết Hùng

Chủ tịch UBND xã Thụy Lôi

11

UBND xã Cương Chính

Trần Văn Diệp

Chủ tịch UBND xã Cương Chính

12

UBND xã Minh Phượng

Đinh Quang Hảo

Chủ tịch UBND xã Minh Phượng

13

UBND xã Hải Triều

Trần Văn Lập

Chủ tịch UBND xã Hải Triều

14

UBND xã Thiện Phiến

Đào Ngọc Tứ

Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến

15

UBND xã Thủ Sỹ

Đào Kim Tuyến

Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ

Huyện Tiên Lữ có 15 xã/thị trấn

 

Tin mới nhất

Xã Hải Triều: Tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới(01/10/2018 3:09 CH)

°
333 người đang online