Phòng ban trực thuộc huyện UBND huyện

Đăng ngày 01 - 12 - 2016
100%

Các Phòng ban trực thuyện UBND huyện gồm có:

STT

Tên phòng ban

Trưởng phòng

Tên hòm thư

1

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đoàn Anh Đức

vp.tl@hungyen.gov.vn

2

Phòng Tài  Chính và kế hoạch

Vũ Kim Thành

tckh.tl@hungyen.gov.vn

3

Phòng Y tế

Nguyễn Anh Chung

yt.tl@hungyen.gov.vn

4

Phòng Thanh tra

Nguyễn Văn Huyên

thanhtra.tl@hungyen.gov.vn

5

Phòng Nội Vụ

Bùi Trung Kiên

nv.tl@hungyen.gov.vn

6

Phòng Lao động – TB&XH

Võ Thị Tuyết Mai

ldtbxh.tl@hungyen.gov.vn

7

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Đức Lăng

nnptnt.tl@hungyen.gov.vn

8

Phòng Văn hóa Thông tin

Đoàn Ngọc Chi

vhtt.tl@hungyen.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

Ngô Thị Tuyết

tp.tl@hungyen.gov.vn

10

Phòng GD&ĐT

Chu Thị Thúy Lan

gddt.tl@hungyen.gov.vn

11

Phòng TN&MT

Lã Anh Tuấn

tnmt.tl@hungyen.gov.vn

12

Trung tâm VHTT&DL

Phạm Hồng Hải

trungtamvhttdl.tl@hungyen.gov.vn

13

Đài truyền thanh

Đoàn Ngọc Thạch

daitt.tl@hungyen.gov.vn

14

Hội chữ thâp đỏ

Nguyễn Thị Ngọc Lan

hoictd.tl@hungyen.gov.vn

15

Hội người mù

Lê Văn Tiến

hoinm.tl@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
341 người đang online