Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho người nghèo tại huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Trong những năm qua, Tiên Lữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong các mặt hoạt động nói chung và công tác giảm nghèo, tạo việc làm nói riêng. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày một thay đổi nhờ huyện nhà tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân dần được cải thiện. Trên địa bàn toàn huyện nhiều năm qua đã xóa được hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Năm 2017 này, cùng với nhân dân trong toàn huyện ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (01/05/1997-01/05/2017), Ngân hàng Chính sách xã hôi (NHCSXH) đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.

ảnh minh họa

 Trong những năm qua, hoạt động tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững tại Việt Nam. NHCSXH thực sự là địa chỉ tin cậy của người nghèo, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, từ đó vươn lên mạnh mẽ thoát nghèo.

Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn chính sách triển khai tại NHCSXH đã góp một phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tiên Lữ còn khá cao 5,5% (1528 hộ), hộ cận nghèo 4,96% (1.376 hộ). Đảng bộ, HĐND – UBND huyện đã có nhiều kế hoạch và quyết sách phấn đấu đưa huyện Tiên Lữ là một huyện khá trong tỉnh. Một trong những mối quan tâm hàng đầu là giải quyết vấn đề an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những yếu tố nền tảng để Tiên Lữ phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Để đóng góp vào thành tích của huyện nhà, NHCSXH huyện Tiên Lữ đã triển khai các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Với nguồn vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản là một giải pháp quan trọng giúp người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo ổn định cuôc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh, chính trị và xây dựng nông thôn mới. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai thông qua NHCSXH tại Tiên Lữ trong những năm qua tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ nghèo chưa có nhà ở an toàn.

Tính đến cuối năm 2016, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện đạt 12.959 triệu đồng, tăng 22,9% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 6,2% tổng nguồn vốn triển khai tại NHCSXH huyện. Tổng dư nợ đạt 210.170 triệu đồng, tăng 11,9% so với năm 2015. Với tổng số 7.693 hộ gia đình đang là khách hàng vay vốn tại NHCSXH huyện Tiên Lữ. Nợ quá hạn 61 triệu đồng, tỷ lệ 0,03 %. NHCSXH huyện đã trực tiếp đưa những đồng vốn tín dụng ưu đãi đến trực tiếp những đối tượng được thụ hưởng thông qua các tổ chức chính trị nhận uỷ thác, các tổ Tiết kiệm và vay vốn nhận uỷ nhiệm: tạo điều kiện cho 620 hộ gia đình thoát nghèo và thoát nghèo bền vững; tiếp tục giải ngân cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình, tạo điều kiện cho 529 học sinh sinh viên thuộc 506 hộ gia đình được vay vốn, không để một trường hợp nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Hỗ trợ về nguồn vốn cho 96 hộ gia đình vay vốn Giải quyết việc làm tạo chỗ làm mới cho 162 lao động có việc làm thường xuyên và có thu nhập ổn định; giải quyết cho 1.112 gia đình vay vốn chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có điều kiện về nguồn vốn sửa chữa nâng cấp và xây mới các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Cho vay tới 32 hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở an toàn.

Trong những tháng đầu năm, NHCSXH huyện Tiên Lữ tiếp tục tiếp nhận kế hoạch năm 2017. Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn đạt 222.100 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,7% so với năm 2016; tiếp tục triển khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để tồn đọng vốn.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Tiên Lữ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và NHCSXH cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó sẽ phấn đấu hết sức, lập thành tích xuất sắc để chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Lữ.

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Tiên Lữ mong muốn tiếp tục được nhận nhiều chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể để NHCSXH thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, NHCSXH huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực trong và ngoài ngành để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị.  

Tin mới nhất

Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(20/10/2018 4:55 CH)

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm...(18/07/2018 7:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ (16/05/2018 9:10 SA)

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018(19/04/2018 4:04 CH)

Hưng Đạo: Dưa chuột được mùa, giá cao(18/04/2018 7:53 SA)

Thụy Lôi : Thu lãi trăm triệu từ 4 sào hoa loa kèn(18/04/2018 7:42 SA)

Công ty cổ phần may Tiên Hưng tổ tự quản về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (18/04/2018 7:45 SA)

RA MẮT HỢP TÁC XÃ NẤM THÀNH YÊN XÃ TRUNG DŨNG(28/03/2018 8:49 SA)

°
2319 người đang online