V/v lấy ý kiến tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới của huyện Tiên Lữ năm 2017

Đăng ngày 06 - 11 - 2017
100%

Công văn 559/UBND-VPĐP V/v lấy ý kiến tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới của huyện Tiên Lữ năm 2017: 599-ubnd-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 01/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Hải triều năm 2017: 01-bc-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 02/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Dị chế năm 2017: 02-bc-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 03/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Trung dũng năm 2017: 03-bc-vpdp.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019(15/10/2019 10:06 SA)

  Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các chủ trang trại tiếp cận, thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ...(27/10/2017 3:52 CH)

  V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp và làng...(25/10/2017 3:59 CH)

  V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật(18/10/2017 4:04 CH)

  V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2017(18/10/2017 4:03 CH)

  V/v triển khai thực hiện Quy định về xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn...(16/10/2017 4:06 CH)

  °
  131 người đang online