Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Đăng ngày 30 - 06 - 2017
100%

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây 121-bc-ubnd.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  bc kết quả thực hiện k/h phát triển ktxh 2021..(15/12/2021 3:12 CH)

  b/c tình hình thnv phát triển ktxh 6 tháng đầu năm..(01/07/2021 3:08 CH)

  Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017(10/08/2018 7:39 SA)

  Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm...(10/07/2018 7:45 SA)

  °
  20 người đang online