Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Đăng ngày 10 - 04 - 2017
100%

Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chi tiết dưới đây 3.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định thu hồi đất do vi phạm luật về đất đai(05/01/2018 7:55 SA)

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...(25/08/2017 12:41 CH)

Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về hành nghề Y, Y...(03/08/2017 12:40 CH)

Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(02/08/2017 12:37 CH)

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(02/08/2017 12:36 CH)

Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về hành nghề Y, Y...(31/07/2017 12:35 CH)

Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(30/06/2017 12:33 CH)

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y(19/05/2017 12:30 CH)

°
140 người đang online