Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Chi tiết Quyết định phê duyệt quy hoạch tải tại đây quy hoach do thi.pdf

Tin mới nhất

°
245 người đang online