Tiểu sử bà Nguyễn Thị Bích Hường Phó Chủ tịch UBND huyện

Đăng ngày 01 - 12 - 2016
100%

Bà Nguyễn Thị Bích Hường sinh ngày 28-3-1972 bà hiện là Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ

Quên quán: Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: TT Vương - Tiên Lữ - Hưng Yên

Chỗ ở Hiện tại: TT Vương - Tp Hưng Yên - Hưng Yên

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ

Nơi làm việc: UBND huyện Tiên Lữ

Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên

Các hình thức khen thưởng trao tặng: Được tặng giấy khen, bằng khen các cấp

Tin mới nhất

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thế Hưng Chủ tịch UBND huyện(01/12/2016 7:21 SA)

Tiểu sử tóm tắt ông Đinh Văn Thôn Phó Chủ tịch UBND huyện(01/12/2016 7:14 SA)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện(01/12/2016 9:45 SA)

°
52 người đang online